Yola Terk Nedir?

yola terk nedir

İmar planlarının uygulanması sırasında, gayrimenkul sahiplerinin bedel karşılığı ya da bedelsiz olarak, gayrimenkulün tamamını ya da belirli bir kısmını, imar planı çerçevesinde park, yeşil alan, oyun alanı vb. tesislerin kurulumu için kamu yararı gözetilerek bırakılmasına yola terk ya da kamuya terk adı verilir.

Yola terk işlemi nasıl yapılır?

İmar Kanunu’na göre imar planı olan yerlerde yola terk işlemleri yapılabilir. İmar planındaki parsellerle kadastro parselleri şekil bazında farklılık gösterir. Bundan dolayı imar planı baz alınarak imar parselinin çıkarılabilmesi için kadastro parselinin bir kısmının yola terk edilmesi gerekebilir.

Kadastro Müdürlüğü’nce yapılan yola terk işlemi teknik bir işlem olmakla birlikte, tescil zorunluluğu nedeniyle tapu sicil müdürlüklerinin de sorumluluk alanındadır. Yola terk tescil işlemi tapu kütüğünde ilgilinin talebiyle ve İmar Kanununa uygun olarak, gayrimenkulün belirlenen kısmının paftada gösterilerek, yola terk edilen bölümün kütükten düşülmesi şeklinde yapılır.

Yola terk terimi yolların yanı sıra oyun alanları, otopark, ibadet yerleri ve meydanlar gibi kamu yararı gözetilerek ayrılmış yerlerini de kapsar.

Yola terk işleminin iptali

Belediyelerin bedelsiz yaptığı yola terk işlemine karşı mülkiyet sahipleri mahkeme yolu ile tescile itiraz edebilir. Ancak Kamulaştırma Yasası’na göre özel parselasyon ile mülk sahibinin rızasıyla kamu yararı için ayrılmış alanlarda eski malikler mülkiyet talebinde bulunamaz.

Yola terk encümen kararı

Yola terk haritaların temin edilebilmesi için gerekli belgelerin başında encümen kararı geliyor. Taşınmazın bulunduğu yerdeki belediye encümenin kararı doğrultusunda terk işlemi yapılabilir.

Yoldan ihdas nedir?

Yoldan ihdas işleminde yola terk işleminden farklı olarak, önceden yolu olan ancak imar planı nedeniyle kapanan yollar üzerinde işlem yapılır. Yolun kapanmasıyla ortaya çıkan taşınmazın tescili için belediye sınırları dahilinde belediyeler, belediye sınırları dışındaki yerlerde ise köy tüzel kişiliği esas alınarak kütüğe tescili yapılır.

Etiketler: , , , , ,

Milliyet Emlak
Takip Et

Milliyet Emlak

Milliyet Emlak Dergi; sektörel haberlerden dekorasyon haberlerine, galerilerden magazin haberlerine kadar pek çok içeriği bir arada bulabileceğiniz bütünleyici bir platformdur.
Milliyet Emlak
Takip Et
BENZER YAZILAR