Yerleşim Yeri Nedir?

yerleşim yeri nedir

Bir kişinin sürekli olarak ikame ettiği alana yerleşim yeri denir. Yerleşim yerinin yasal çerçevesi Medeni Kanun’da belirlenmiştir.

Hukukta Yerleşim Yeri Nedir?

Bir yerleşim yerinin değiştirilebilmesi için yeni yerleşim yerinin ilgili idare birimine bildirilmesi gerekmektedir. Yasal yerleşim yerinin maddesi Meden Kanun’da 21.madde içerisinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre, bir çocuğun yerleşim yeri velayet altında bulunan anne ve babanın yerleşim alanıdır. Anne ve baba ortak bir yerde yaşamıyorsa çocuğun tercih ettiği yer yerleşim yeri olarak kabul edilir.

Yerleşim Yerinin Türleri

İradi Yerleşim Yeri
Bir kişinin kendi iradesiyle ikamet etmek istediği yer, yerleşim yeri olarak kabul edilir. Buna göre, bir yerin iradi olarak yerleşim yeri kabul edilebilmesi için, kişinin orada fiilen oturması gerekir. Kişinin bu yerde sürekli olarak kalmayı istemesi de gerekmektedir.

İtibari Yerleşim Yeri
İradi olarak yerleşim yeri bulunmayan kişilerin meskeni yasalar önünde yerleşim yeri olarak kabul edilir. İradi yerleşim yeri bulununcaya kadar bu durum kabul edilir.

Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi

Türk Medeni Kanun içerisinde yer alan maddeye göre bir kişi, birden fazla alanda yerleşim yerine sahip olamaz. Fakat bu Kanun, ticari ve sinai kuruluşlar için geçerli değildir.

Yerleşim Yerinin Zorunluluğu

Bu ilkeye göre herkes mutlaka bir yerleşim yerine sahip olmalıdır. İradi olarak yerleşim yeri olmayan kişilere devlet tarafından yerleşim yeri belirlenir.

Yerleşim Yeri Belgesi Nedir?

Yerleşim yeri belgesi ikamet edilen yerin, adres, kapı numarası ve hane üyelerinin bilgilerini içeren resmi evraklardır. İkametgah belgesi olarak da adlandırılır.

Yerleşim Yeri Belgesi Alma

Yerleşim yeri belgesi, bağlı olunan Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü birimlerinden veya yine aynı kurum üzerinden e-devlet şifresi ile internetten alınabilir.


Etiketler: , , , , ,

Milliyet Emlak
Takip Et

Milliyet Emlak

Milliyet Emlak Dergi; sektörel haberlerden dekorasyon haberlerine, galerilerden magazin haberlerine kadar pek çok içeriği bir arada bulabileceğiniz bütünleyici bir platformdur.
Milliyet Emlak
Takip Et
BENZER YAZILAR