Veraset Beyanı Nedir?

veraset beyanı nedir

Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip kişilere mallarıyla, Türkiye’de bulunan malların veraset ile ya da veya herhangi bir nedenle karşılıksız olarak bir kişiden diğerine intikali, veraset ve intikal vergisi kapsamındadır. Medeni Kanuna göre veraset yani mirastan pay sahibi olma ölüm veya gaiplik halleriyle meydana gelir.

Veraset beyanı nedir?

Veraset beyanı, veraset vergisinin mükellefleri gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de olabilir. Bir kimsenin ölmesi durumunda mallar, haklar ve borçlardan oluşan mirası mirasçılarına intikal eder. Mirasçılık miras bırakanın iradesinin yanı sıra Kanuna da dayanabilir.

Gaiplik durumunda ise ölüm tehlikesi içinde kaybolma için 1 yıl, kendisinden haber alınamama durumunda ise 5 yıl sonunda, mirasçıların talebi ile mahkeme kararı sonucunda gaiplik kararı verilir.

Veraset beyanı nereye verilir?

Veraset vergisi için mükellefiyet, vergi dairesine veraset beyannamesi verilmesi ile başlar. Veraset beyannamesinde yer alan mallar için mükellefiyet beyan tarihi ile beyannamede yer almayan mallar ve beyanname verilemeyen durumlarda mirasçılara geçen mallar için idarenin tespit ettiği tarihte, terekenin yazılması ya da defter tutulması gibi durumlarda ise mahkemenin işlemleri tamamladığı tarih dikkate alınır.

Veraset beyanı verme süresi

Veraset ile kazanılan intikallerde;
● Ölümün Türkiye’de gerçekleşmesi durumunda ölümü takip eden 4 ay
● Ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ancak mükellef yurt dışında yaşıyorsa ölümü takip eden 6 ay
● Ölüm yurt dışında gerçekleşmiş ve mükellefler Türkiye’de ise ölümü takip eden 6 ay
● Ölüm yabancı bir ülkede gerçekleşmiş ve mükellefler ölenin yaşadığı ülkede yaşıyorsa ölümü takip eden 4 ay
● Ölüm yabancı bir ülkede gerçekleşmiş ve mükellefler ölenin yaşadığı ülkede dışında başka bir ülkede yaşıyorsa, ölümü takip eden 8 ay
● Gaiplik durumunda, mahkemenin gaiplik kararını sicile işlemesini takip eden 1 aylık süre içinde beyanname verilir.
Veraset beyanı cezası

Veraset beyanının yukarıda belirlenen sürelerde yapılması gerekir. Beyan verilmemesi halinde usulsüzlük para cezası uygulanır.


Etiketler: , , , , ,

Milliyet Emlak
Takip Et

Milliyet Emlak

Milliyet Emlak Dergi; sektörel haberlerden dekorasyon haberlerine, galerilerden magazin haberlerine kadar pek çok içeriği bir arada bulabileceğiniz bütünleyici bir platformdur.
Milliyet Emlak
Takip Et
BENZER YAZILAR