Veraset Belgesi Nedir?

veraset belgesi nedir

Bir kişinin ölümü halinde mirasından kimlerin, ne kadar pay üzerinden hak sahibi olduğunu gösteren bir belge olan veraset belgesi, Medeni Kanunun 598. Maddesinde ’mirasçılık belgesi’ olarak tanımlanır.

Veraset belgesi nasıl çıkarılır?

Veraset belgesi Sulh Hukuk mahkemeleri ya da noter yolu ile çıkarılabilir. Noterden veraset belgesi çıkarabilmek için miras bırakan ile mirasçılar arasında soy bağı bulunmalıdır. Yabancılık durumunda belgenin alınabilmesi için Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurulması gerekir.

Veraset belgesi ne kadar?

Noterden alınacak veraset belgesi ücrete tabidir. Yıllık olarak belirlenir. 2017 yılı için 65,40 TL’dir.

Veraset belgesi noterden nasıl alınır?

Mirasçıların veraset belgesi alabilmeleri için T.C. Kimlik numaralarının bulunduğu nüfus cüzdanları, temsilcilerin olması halinde ise vekaletname ile notere başvurmaları yeterlidir. Başvuru formunun doldurulup imzalandıktan sonra, veraset belgesi hazırlanıp doğrulanarak mirasçıya verilir. Nüfus kayıtlarında bir eksikliğin olması halinde, gerekli bilgilendirme yapılarak mirasçı kaydını düzeltmesi için Nüfus Müdürlüğüne yönlendirilir.

Veraset belgesinin noterden alınamayacağı durumlar nelerdir?

Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin bulunması halinde noter, veraset belgesi talebine yazılı bir ret belgesi ile cevap verir. Bu belge ile Sulh Hukuk mahkemelerine başvuru yapılarak veraset belgesi talep edilir.
● Miras bırakan ile veraset belgesini talep eden kişi arasında bir soy bağının belirlenememesi ya da soy bağı olmasına rağmen yasal mirasçı statüsü olmaması durumunda
● Miras bırakanın vasiyetinin olması, 04/04/1926 tarihinden önce ölmesi, eşinin sağ olması ve 23/11/1990 tarihinden önce ölmesi
● Miras bırakanın ya da mirasçının gaip olması, evlatlık olması, birden fazla vatandaşlığa sahip olması ya da vatandaşlıktan çıkması
● Miras bırakanın mirasçılardan herhangi biri ile aynı gün içerisinde ölmesi.

Etiketler: , , , , ,

Milliyet Emlak
Takip Et
Latest posts by Milliyet Emlak (see all)