Sit Alanı Kararına İtiraz Süresinde Takip Edilmesi Gereken 5 Dönüm Noktası

sit alanına kararına itiraz

Bölgenin sit alanı ilan edilmesindeki amaç; bölgede bulunan tabiat ve kültür varlıklarının korunmasıdır. Dolayısıyla sit alanı ilan edilen bölgelerde eski imar planına göre inşaat ruhsatı verilmiş ve su basmanına kadar çıkmış olan inşaatların tamamlanmasına kontrollü olarak izin verilir, ancak yeni inşaat ruhsatı verilmez. Ayrıca bölgede bulunan taşınmazlar hukuksal anlamda özel bir statüye kavuşurken, ayrıca hak sahiplerine bazı kısıtlamalar da getirilir. Yapılaşma kısıtlanır veya tamamen kaldırılır, mülklerin kullanım amaçları ancak Koruma Bölge Kurulu kararları ile değiştirilebilir ve tadilat veya inşai faaliyetler yine özel izne tabii tutulur.
Ancak Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği’ne dayanılarak ilan edilen sit alanı kararına itiraz hakkınız bulunmaktadır. Mülkünüzün bulunduğu bölgenin sit alanı olarak ilan edilmesinden sonra Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği’nin 18. maddesine göre 60 gün içinde karara itiraz edebilirsiniz.

Sit alanı kararına itiraz nereye yapılmalı?

sit alanına itiraz
Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel veya gerçek kişiler sit alanı kararı kendilerine tebliğ edildikten sonraki 60 gün içinde Kütür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’na itiraz dilekçesi ile başvurabilirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilen bu itiraz, eğer uygun görülürse görüşülmek üzere Yüksek Kurul gündemine alınır.

Karara kimler itiraz edemez?

sit alanı nedir
Gerçek veya tüzel mülk sahipleri itirazda bulunabilir. Ancak mülk sahibi olduklarını belgelemek zorundadır. 2004 yılında Danıştay 6.Dairesinin aldığı karar uyarınca ve kiracıların mülk üzerinde dava açma ehliyeti olmadığından, kiracılar sit alanı itiraz başvurusu yapamaz. Ayrıca bölge hakkında kesinleşmiş Yargıtay kararı bulunan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları varsa yapılan hiç bir itiraz dikkate alınmaz.

İtiraz başvurusu nasıl yapılır?

Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel veya gerçek kişiler Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden temin edebilecekleri başvuru belgesi, tapu veya mülk sahibi olduğunu gösteren belge ve itiraz dilekçesi ile Koruma Yüksek Kurulu’na başvurabilirler.

İtiraz başvurusu ne zaman sonuçlanır?

sit alanına itiraz
Yapılan itiraz başvuruları eğer görüşülmeye uygun görülürse, Kurul tarafından en geç 90 gün içinde cevaplandırılır. İtiraz Koruma Yüksek Kurulu’nda görüşülüyorsa, sit alanı kararını ilan eden Koruma Bölge Müdürlüklerinde bu itiraz ayrıca görüşülmez.

İtiraz sonuçlanana kadar nasıl bir uygulama geçerlidir?

Yapılan itirazınız sonuçlanana kadar mülkünüz sit alanı olarak kabul edilir. Eğer itiraz kabul edilir ve sit alanı kararı kaldırılırsa Koruma Yüksek Kurulu tarafından ilgili mülk sahiplerine tekrar tebligat yapılır. Ancak eğer Genel Müdürlük sit alanı kararında ısrar ederse Koruma Yüksek Kurulu kararı tekrar görüşebilir.

Milliyet Emlak
Takip Et

Milliyet Emlak

Milliyet Emlak Dergi; sektörel haberlerden dekorasyon haberlerine, galerilerden magazin haberlerine kadar pek çok içeriği bir arada bulabileceğiniz bütünleyici bir platformdur.
Milliyet Emlak
Takip Et
BENZER YAZILAR