Ayni Ne Demek?

Tıpkı, benzer anlamına gelen aynı kelimesinden farklı olarak, ayni ayın yani maddi varlığın sahibi, mal ile ilgili olan anlamına gelir. Hukuki bir terim olarak ayni “eşya... Devamını oku >>

Hasılat Kirası Nedir?

Taşınır ya da taşınmaz malların yanı sıra bir hakkın kullanımının belirlenmiş bir bedel üzerinden bir başkasına devri kira sözleşmelerinin konusudur. Kira sözleşmeleri adi kira ve... Devamını oku >>

Muvazaa Ne Demek?

Hukuki bir ilişki kapsamında, üçüncü kişileri aldatmaya yönelik olarak, tarafların gerçek iradeleri yansıtmayan, danışıklılık üzerine kurulu, herhangi bir hüküm ya da sonuca neden... Devamını oku >>

Mirasın İntikali Ne Demek?

Miras Hukuku’na göre bir kişinin vefatı ya da gaipliği halinde malları, hakları ve borçlarından meydana gelen mirası mirasçılarına geçer. Mirasçılık, miras bırakanın iradesi ya... Devamını oku >>

Verese Ne Demek?

Eski Türkçe bir kelime olan verese mirasçılar anlamına gelir. Mirasçılara ilişkin yasal düzenlemeler Türk Medeni Kanunu’nun Miras Hukuku bölümünde açıklanmıştır. Kanuna göre miras... Devamını oku >>

Bağımsız Bölüm Planı Nedir?

Kat mülkiyeti ya da irtifakı ile kurulmuş olan bir ana taşınmazın, kullanılmaya elverişli, daire, ofis, dükkan, mağaza gibi ayrı ayrı her bir bölümüne bağımsız bölüm adı verilir.... Devamını oku >>

İvaz Nedir?

Kelime anlamı ‘karşılık’ olan ivaz, genellikle vergi ve tapu uygulamalarında ivazlı ve ivazsız işlemler olarak iki türlü karşımıza çıkar. Sözleşme ile taraflara karşılıklı... Devamını oku >>

Rızai Taksim Nedir?

Rızai taksim resmi sözleşme ile kurulan, paylı mülkiyete sahip tapularda maliklerin kendi aralarında, hangi malikin hangi bölgeyi kullanacağına dair yazılı beyanlarına dayanan bir... Devamını oku >>

Aile Yurdu Nedir?

Bir kişinin kendisi ya da ailesinin işletmesi veya oturması şartı ile aile bireylerinin geçimini ve mesken ihtiyacını karşılamak için bir konutu; tarıma ya da sanayiye uygun... Devamını oku >>

İmar İhya Nedir?

İmar ihya uygulamaları Kadastro Kanunu’na göre düzenlenmiştir. Kadastro Kanunu’na göre belirli vasıfları ve şartları taşıyan araziler için imar ihyadan söz edilebilir. Kanunun 17.... Devamını oku >>