Tapu Sicil Müdürlüğü Nedir?

Tapu Sicil Müdürlüğü, taşınmaz mallarla ilgili olan tescil ve akit işlemlerinin idare edildiği kurumdur. Tapu Sicil Müdürlükleri, tapu sicillerinin mevzuata göre düzenlenmesini sağlar.... Devamını oku >>

Tapu Senedi Nedir?

Bir gayrimenkulün sahibini gösteren, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş resmi belgeye tapu senedi adı verilir. Gayrimenkuller dışında, bağımsız ve süreli hakların... Devamını oku >>

Tapu İptal Davası Nedir?

Mülkiyet haklarının teminini sağlayan tapu iptal davası, kanuna aykırı ya da usulsüz olarak düzenlendiği iddia edilen kaydın, hukuka uygun hale getirilmesini sağlayan önemli bir dava... Devamını oku >>

Sükna Hakkı Nedir?

Sükna hakkı Türk Medeni Kanunu’nun 823. maddesinde açıklanmış olup halk arasında oturum hakkı olarak da bilinen, bir evin tamamında ya da belirli bir bölümünde ikamet etme hakkı veren... Devamını oku >>

Sahibinden Nedir?

Sahibinden yaygın olarak kullanılan ticaret terimlerinden biri olup aracı bir kurum ya da kişi olmaksızın, satıcı ile alıcının, işlemlerini komisyon bedeli ödemeden direkt olarak... Devamını oku >>

Tapu Nedir?

Bir hukuki işlem kavramı olan tapu tanım itibariyle, bir taşınmaza (arazi), taşınmazın bir bölümüne veya taşınmazın üzerindeki herhangi bir yapıya kimin sahip olduğunu gösteren, Tapu... Devamını oku >>

Rayiç Değer Nedir?

Herhangi bir mülkün, mevcut piyasa koşullarındaki satış bedeline rayiç bedel adı verilir. Gayrimenkul sektöründe alım-satım işlemleri ve emlak vergisine matrah olacak değerin... Devamını oku >>

Plan Nedir?

Bir yapının ya da arsa, arazi gibi bir kara parçasının farklı bölümlerini gösteren, belirli bir ölçek dahilinde hazırlanmış çizimlere plan adı verilir. Kuşbakışı görünüm ile... Devamını oku >>

Sit Alanı Nedir?

Kamu yararı gözetilerek korumaya alınan sit alanı, uygulamada gayrimenkul sahiplerinin tapuda karşılaştığı alanlardan biridir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı sit alanları 2863... Devamını oku >>

Restorasyon Nedir?

Eski ve tadilata ihtiyaç duyan yapıların ve eserlerin; hasarlı bölümlerinin, inşa dönemine uygun, aslını yansıtacak şekilde düzenlenmesine restorasyon denir. Klasik tamir ve bakım... Devamını oku >>