Temyiz Nedir?

Temyiz, bir bölge veya istinaf mahkemesi tarafından alınmış karar veya kararların bir üst mahkemede yeniden değerlendirilmesi ve tetkikidir. Üst mahkemede, istinaf mahkemesinde alınan bozma... Devamını oku >>

Tarla Nedir?

En genel anlamıyla tarla; tarıma elverişli, sınırları belli olan ve belirli bir alanı bulunan toprak parçasıdır. Üzerlerinde genellikle tarım yoluyla bitkisel ürünler üretilerek üretim... Devamını oku >>

Tapu Sicili Nedir?

Tapu sicili devlet tarafından gayrimenkullerin gıyabında bulunan hakların durumunu gösteren resmi belgedir. Bu kayıt üzerinde tapu unsurlarındaki bütün hareketler görülebilir. Tapu sicili... Devamını oku >>

Tapu Sicil Müdürlüğü Nedir?

Tapu Sicil Müdürlüğü, taşınmaz mallarla ilgili olan tescil ve akit işlemlerinin idare edildiği kurumdur. Tapu Sicil Müdürlükleri, tapu sicillerinin mevzuata göre düzenlenmesini sağlar.... Devamını oku >>

Tapu Senedi Nedir?

Bir gayrimenkulün sahibini gösteren, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş resmi belgeye tapu senedi adı verilir. Gayrimenkuller dışında, bağımsız ve süreli hakların... Devamını oku >>

Tapu İptal Davası Nedir?

Mülkiyet haklarının teminini sağlayan tapu iptal davası, kanuna aykırı ya da usulsüz olarak düzenlendiği iddia edilen kaydın, hukuka uygun hale getirilmesini sağlayan önemli bir dava... Devamını oku >>

Sükna Hakkı Nedir?

Sükna hakkı Türk Medeni Kanunu’nun 823. maddesinde açıklanmış olup halk arasında oturum hakkı olarak da bilinen, bir evin tamamında ya da belirli bir bölümünde ikamet etme hakkı veren... Devamını oku >>

Sahibinden Nedir?

Sahibinden yaygın olarak kullanılan ticaret terimlerinden biri olup aracı bir kurum ya da kişi olmaksızın, satıcı ile alıcının, işlemlerini komisyon bedeli ödemeden direkt olarak... Devamını oku >>

Tapu Nedir?

Bir hukuki işlem kavramı olan tapu tanım itibariyle, bir taşınmaza (arazi), taşınmazın bir bölümüne veya taşınmazın üzerindeki herhangi bir yapıya kimin sahip olduğunu gösteren, Tapu... Devamını oku >>