Konut kredisi 27 milyar YTL’ye ulaştı

Konut kredisi 27 milyar YTL'ye ulaştı
Söz konusu borç yükü, geçen yılın ağustos ayı sonu itibariyle 57 milyar 973.8 milyon YTL düzeyinde bulunuyordu. Hane halkının borç yükü bu yıl aynı tarih itibariyle 73 milyar 57.7 milyon YTL’ye ulaştı. Ailelerin borç yükü, son bir yılda net olarak 15 milyar 84 milyon YTL arttı.Yurttaşların bu yıl ağustos sonu itibariyle mevduat bankalarına 57 milyar 414.4 milyon, katılım bankalarına 1 milyar 819.9 milyon, tüketici finansman şirketlerine de 2 milyar 377 milyon YTL tutarında tüketici kredisi borcu bulunduğu belirlendi. Geçen yıl aynı tarihte mevduat bankalarının tüketici kredisi hacmi 45 milyar 30.4 milyon, katılım bankalarının 1 milyar 517.7 milyon, tüketici finansman şirketlerinin bireysel kredilerinin hacmi 2 milyar 48.6 milyon YTL düzeyinde bulunuyordu.


&nbsp


Son bir yılda mevduat bankalarının tüketici kredileri 12 milyar 42.5 milyon, katılım bankalarının kredileri 302 milyon, tüketici finansman şirketi kredileri de 328 milyon YTL’lik net artış gösterdi. Toplam tüketici kredisi hacmi son bir yılda yüzde 27 oranında 13 milyarlık artışla 61 milyar 612 milyon YTL’ye çıktı.


&nbsp


Konut kredileri arttı


Mevduat bankalarının konut kredileri son bir yılda yüzde 31 oranında 6 milyar 529 milyon YTL artışla 27 milyar 339 milyon YTL’ye ulaşırken, taşıt kredileri yüzde 12.6 azalarak 5 milyar 762 milyona geriledi. Diğer kredileri ise yüzde 38 oranında 6 milyar 689 milyon YTL artarak 24 milyar 313 milyon YTL oldu.


&nbsp


Benzer gelişme katılım bankaları kredilerinde yaşandı. Bu kuruluşların konut kredisi hacmi yüzde 36 artışla 1 milyar 515 milyon YTL’ye çıkarken, taşıt kredileri yüzde 25.6 azalarak 217 milyona geriledi. Katılım bankalarının diğer kredileri yüzde 20 azalarak 88.4 milyon YTL oldu.


Finansman şirketlerinde ise taşıt kredileri yüzde 16.1 artışla 2 milyar 258.5 milyon, diğer krediler de yüzde 15.4 artışla 118.6 milyon YTL’ye yükseldi.


&nbsp


Kart borçları


Bireysel kredi kartlarıyla yapılan taksitli alış verişlerden doğan borç bakiyesi ile yasal takipteki kart borçlarının toplam tutarı yüzde 22 oranında 2 milyar 69 milyon YTL artarak 11 milyar 446 milyon YTL’ye ulaştı. Kredi kartı borçlarındaki artış, tüketici kredilerindekinin altında kaldı. Bazı yurttaşların ödeyemediği için yasal takibe düşen kart borçlarını, bankalardan tüketici kredisi çekerek kapatma yoluna gitmesi bunda etkili oldu.


&nbsp


Bu nedenle bankaların en çok artan kredilerinin konut ve taşıt dışındaki, ‘diğer’ krediler olduğu gözlendi. Özellikle mevduat bankalarının taşıt kredileri gerilerken, ihtiyaç kredilerindeki artışın konut kredilerinden de hızlı artması da bundan kaynaklandı. Kredi kartı borçları ve tüketici kredilerinin toplamından oluşan hane halkı borç yükü yüzde 26 oranında 15 milyar 84 milyon YTL artışla 73 milyar 58 milyon YTL’ye ulaştı.


&nbsp


Tüketici kredilerinin gelişimi (Milyon YTL)&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 31.8.07&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 29.12.06&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 25.8.06&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 8 ay&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp son bir yıl


Mevduat bank.&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 57.414.4&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp 46.151.1&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 45.030.4&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp 11.263.3&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 12.384.0.Konut&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 27.339.1&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp 22.161.6&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 20.809.7&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp 5.177.6&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 6.529.4


.Taşıt&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 5.762.4&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 6.365.3&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 6.596.5&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp -602.9&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp -834.1


.Diğer&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 24.312.9&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp 17.624.2&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 17.624.2&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp 6.688.7&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 6.688.7


-Katılım bank.&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 1.819.9&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 1.588.6 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 1.517.7&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp -302.2&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 302.2


.Konut&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp 1.514.7&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 1.223.0&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 1.115.9&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp -398.8&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 398.8


.Taşıt&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp 216.9&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 256.8&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 291.3&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp 74.5&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp -74.5


.Diğer&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp 88.4&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 108.8&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 110.5&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp 22.2&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp -22.2


-Tüketici fin.şrk.&nbsp&nbsp &nbsp 2.377.0 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 2.286.0&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 2.048.6&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp -328.4&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 328.4


.Taşıt&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 2.258.5&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 2.183.4&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 1.945.9&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp -312.6&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 312.6


.Diğer&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp 118.6&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 102.6&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 102.7&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp -15.8&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 15.8


Top Tük Kre&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 61.611.3&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp 50.025.7&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 48.596.7&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp -13.014.6&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp 13.014.6


Taks.ve tkp. kkb &nbsp&nbsp&nbsp 11.446.4&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp 10.697.7&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp 9.377.1&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp -2.069.3&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp 2.069.3


TOPLAM BORÇ&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp 73.057.7&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp 60.723.4&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 57.973.8&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp -15.083.9&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp 15.083.9


&nbsp


Konut kredileri payında 33 puanlık azalış


Öte yandan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, Nisan-Haziran 2007 döneminde 1 milyon 264 bin 420 kişi, 12 milyar 369 milyon YTL tutarında tüketici kredisi kullandı. TBB’nin 36 bankanın bilgilerinden derlediği istatistik raporlarında yer alan bilgiye göre, Nisan-Haziran 2007 döneminde kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalırken, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 21 oranında artış gösterdi.


&nbsp


Aynı dönemde kullandırılan kredi miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalış, önceki üç aylık döneme göre de yüzde 44 oranında artış gösterdi. Haziran 2007 itibariyle kullandırılan kredilerin toplam bakiyesi 52 milyar 51 milyon YTL, kredi kullanan kişi sayısı ise 6 milyon 272 bin 213 oldu. Tüketici kredisi bakiyesi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25, Ocak-Mart 2007’ye göre ise yüzde 10 arttı.


&nbsp


Nisan-Haziran 2007 döneminde tüketici kredilerinin mal ve hizmet gruplarına göre dağılımında ihtiyaç kredileri yüzde 55 ile en büyük paya sahipken, bunu sırasıyla yüzde 33’lük pay ile konut ve yüzde 10 ile taşıt kredileri izledi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre taşıt kredileri yüzde 31, konut yüzde 33 azalırken, ihtiyaç kredileri yüzde 2, diğer krediler yüzde 3 arttı.


&nbsp


Söz konusu dönemde ihtiyaç kredileri 1 milyon 118 bin 471 kişi tarafından 6 milyar 742 milyon YTL tutarında kullanılırken, konut kredileri 65 bin 141 kişi tarafından 4 milyar 122 milyon YTL, taşıt kredileri ise 48 bin 991 kişi tarafından 1 milyar 269 milyon YTL düzeyinde kullanıldı.


&nbsp


Takipteki krediler


Toplam bakiyeler açısından taşıt kredileri, geçen yılın Nisan-Haziran dönemine göre yüzde 15, diğer krediler yüzde 34 azalırken, konut kredileri yüzde 24, ihtiyaç kredileri yüzde 53 arttı. Nisan-Haziran 2007 döneminde kişi başına kullandırılan ortalama tüketici kredileri miktarı 9,8 bin YTL olarak gerçekleşti.


&nbsp


Kredilerin vade dağılımına göre en fazla 73 ay ve üzeri vade dilimi talep edilirken, bunu 49-72 ve 25-36 ay vade dilimleri izledi. Nisan-Haziran 2007 döneminde kanuni takipteki krediler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artarak 537,2 milyon YTL oldu. Dönem içinde kanuni takibe geçilen kredilerin yüzde 34’ü taşıt, yüzde 17’si konut, yüzde 47’si ihtiyaç, yüzde 2’si diğer kredilerden oluştu.


&nbsp
Etiketler: , , , , , , ,

Milliyet Emlak
Takip Et

Milliyet Emlak

Milliyet Emlak Dergi; sektörel haberlerden dekorasyon haberlerine, galerilerden magazin haberlerine kadar pek çok içeriği bir arada bulabileceğiniz bütünleyici bir platformdur.
Milliyet Emlak
Takip Et
BENZER YAZILAR