Kat İrtifakı Nedir?

kat irtifakı nedir

Kat irtifakı bir arsa üzerinde devam eden ya da ileride yapılması planlanan bir ya da birden fazla yapının kat, daire, iş yeri, depo gibi ayrı ayrı ve tek başına kullanılmaya uygun bölümleri üzerinde yapının tamamlanmasını takiben kat mülkiyetine geçilmesi esas olan, arsanın mülk sahibi ve paydaşları arasında arsa payına bağlı olarak tesis edilen irtifak hakkına denir. Kat irtifakı ile henüz inşaatı bitmeyen yapılarda pay sahiplerine daire hissesine düşen arsa tapusu anlaşılır.

Kat irtifakı tapusu

Kat irtifakının kurulumu, tapu siciline tescil yapılması ile meydana gelir. Tapu müdürlüğü tarafından mülk sahibi ve paydaşlar arasında resmi senet düzenlenir. Kat irtifakının tek bir kişiye ait olması durumunda senet yerine istem belgesi düzenlenir. Arsa payı ve kat irtifakı birbirinden ayrılamaz. Bu nedenle ayrı ayrı devredilemeyecekleri gibi miras yolu ile intikal edemez. Arsa payı devredildiğinde, kat irtifak hakkı da devredilmiş olur.

Kat irtifakının tapu tescilinin yapılabilmesi için, ana yapının tamamlanmamış olması, yapılacak bölümlerin bağımsız olması, yapının tamamında kat irtifakının kurulması maliklerin tamamının istemde bulunmaları, malik sayısına göre senet ya da istem belgesinin düzenlenmesi gerekir.

Kat irtifakı yönetim planı

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre binaların yönetim planı yönetim tarzı, kullanma amacı, kullanma şekli, yönetici ve denetçilerin ücretleri ve yönetime ilişkin diğer konuları düzenler. İleride meydana gelebilecek anlaşmazlıkların karara bağlanmasında, yönetim planı hükümleri tüm malikleri bağlayan bir sözleşme niteliğindedir. Yönetim planının değiştirilebilmesi için 4/5 oy çokluğu aranır.


Etiketler: , , , , ,

Milliyet Emlak
Takip Et
Latest posts by Milliyet Emlak (see all)