Fek Yazısı Nasıl Alınır?

Fek Yazısı Nasıl Alınır?

Konut kredisi aracılığıyla gayrimenkul sahibi olan kişilerin alması gereken fek yazısı, tapuda hak sahibi olabilmek içi gerekli şartlar arasında yer alır. Peki, fek yazısı nedir ve nasıl alınır?

Bir gayrimenkulün, alım işlemleri ya da farklı bir amaçla kullanılan kredilerde teminat olarak gösterilmesi ipotek olarak tanımlanır. İpotek işlemi, tamamen kredi sözleşmesinde belirtilen mal üzerinden ayni bir hakkı ifade ettiğinden, kredi borcunun bitmesi söz konusu olduğunda ipoteğin kaldırılması gerekir. İpoteğin kaldırılması sürecinin işleyişini başlatan ve esas olan belge ise fek yazısıdır.

Fek Yazısı Nedir?

Fek yazısı, bir kişinin gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kaldırılması için, banka tarafından hazırlanan belgedir. Gayrimenkule dair tüm borcun bittiğini gösterir bir belge niteliği taşıyan bu yazı, ipoteğin kaldırılmasına dair bilgileri içerir. İpotek sahibi bankaca düzenlenen fek yazısı, tapu sicil müdürlüğünce işleme alındıktan sonra, gayrimenkul üzerindeki ipotek kaldırılmış olur.

Fek Yazısı Almak için Gerekli Belgeler

Bankalarca verilen ve gayrimenkule dair ipoteği sonlandıran fek yazısını almak için temel şart, tüm borcun bitmiş olmasıdır. Yanı sıra, yazıyı alabilmek için bazı belgeleri tamamlamak gerekir.

Fek yazısı için gerekli belgelerden ilki, ipoteğe konu gayrimenkule dair varsa tapu senedi ya da ada ve parsel numaralarını içeren resmi evraktır. Bu belgelerin temin edilemediği durumlarda, malikin sözlü beyanı da geçerli sayılır. Yanı sıra, alacaklı ya da yetkili kıldığı temsilci ile borçlunun fotoğraflı nüfus cüdanı, pasaport ya da avukat kimliği aslı ve fotokopileri de fek yazısı alabilmek için zorunludur. Bu noktada gerçek kişiler için TC kimlik numaraları, tüzel kişiler içinde vergi numaraları talep edilir.

Son altı ay içinde çekilmiş olmak şartıyla, alacaklı ya da yetkili temsilcisi için iki, borçlu için bir adet vesikalık fotoğrafın da bulundurulması, işlemler açısından gerekli belgelerdendir. Taraflardan biri ya da her ikisinin temsilcilerinin varlığı durumunda, temsil yetkisini gösterir belgenin de eklenmesi gerekir.

Noter Onayı Gerekli

Fek yazısı almak için yapılacak ilk şey bankaya dilekçe verilmesidir. Dilekçe doğrultusunda, banka tarafından hazırlanan fek yazısının noterde onaylatılması ve noter onay tarihini takip eden bir yıl içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gidilerek sicil kaydına işletilmesi gerekir. İpoteğin fek edilmesi olarak adlandırılan bu işlem, gayrimenkul üzerindeki ipoteğin tapudaki kayıtlardan kaldırılması anlamını taşır.

Fek yazısının banka aracılılığıyla hazırlanması ve noter onayı gerektirmesi sonucu bazı masraflar ortaya çıkar. Fek yazısı ve noter ücreti kalemleri adı altında toplanan bu masraflar, kanunen bir geçerlilik söz konusu olmasa da, çoğunlukla tüketicilerden talep edilir. Bankalara göre değişen tutarlarda talep edilen bu ücretlerin nasıl alınacağını, ipoteğin başlangıcı sırasında imzalanan sözleşmede belirtilir.


Etiketler: , , ,

Milliyet Emlak
Takip Et

Milliyet Emlak

Milliyet Emlak Dergi; sektörel haberlerden dekorasyon haberlerine, galerilerden magazin haberlerine kadar pek çok içeriği bir arada bulabileceğiniz bütünleyici bir platformdur.
Milliyet Emlak
Takip Et
BENZER YAZILAR