milliyet emlak sözlüğü

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Konutlara yönelik olarak yapılan bir sigorta olan zorunlu deprem sigortası, depremin neden olabileceği hasarlara karşı güvence sağlar. Deprem sigortasının yapılması zorunlu olup, hizmet... Devamını oku >>

Zamanaşımı Nedir?

Borçlar Hukuku ve Ceza Hukuku’nda sıkça karşılaşılan bir terim olan zamanaşımı; hukuk kuralları çerçevesinde bir kişiye tanınmış olan hakların ve haklardan kaynaklanan... Devamını oku >>

Yola Terk Nedir?

İmar planlarının uygulanması sırasında, gayrimenkul sahiplerinin bedel karşılığı ya da bedelsiz olarak, gayrimenkulün tamamını ya da belirli bir kısmını, imar planı çerçevesinde... Devamını oku >>

Yönetim Planı Nedir?

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı ile kurulan, belirli kural ve kanunlara göre yönetilmesi için oluşturulan plana yönetim planı denir. Yönetim planı, bir konutta oturan bütün kat maliklerini... Devamını oku >>

Yerleşim Yeri Nedir?

Bir kişinin sürekli olarak ikame ettiği alana yerleşim yeri denir. Yerleşim yerinin yasal çerçevesi Medeni Kanun’da belirlenmiştir. Hukukta Yerleşim Yeri Nedir? Bir yerleşim yerinin... Devamını oku >>

Yeniden Değerleme Nedir?

Genel anlamı ile yeniden değerleme, güncel piyasa koşullarına göre sabit kıymetlerin zaman içinde meydana gelen enflasyonist etkilerden korunmasıdır. Farklı bir deyişle, sabit kıymetlerin... Devamını oku >>

Veraset Beyanı Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip kişilere mallarıyla, Türkiye’de bulunan malların veraset ile ya da veya herhangi bir nedenle karşılıksız olarak bir kişiden diğerine intikali, veraset... Devamını oku >>

Yıkma Ruhsatı Nedir?

Risk taşıyan binaların yıkılması için belediyelerden alınan resmi yıkım iznine yıkma ruhsatı adı verilir. Riskli olduğu belirlenen binaların yıkılması kanun ile zorunlu hale... Devamını oku >>

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi kişilerin noter ya da mahkeme kararı ile mirasçı olduklarını resmi olarak gösteren bir belgedir. Noterden veraset ilamının alınabilmesi için soy... Devamını oku >>

Veraset Belgesi Nedir?

Bir kişinin ölümü halinde mirasından kimlerin, ne kadar pay üzerinden hak sahibi olduğunu gösteren bir belge olan veraset belgesi, Medeni Kanunun 598. Maddesinde ’mirasçılık belgesi’... Devamını oku >>