Çöp Vergisine Kimler Tabidir?

çöp vergisi tarihi

Çöp vergisi olarak da bilinen çevre ve temizlik vergisi, belediye sınırları içinde bulunan tüm konut, iş yeri ve diğer yapıları kullananların ödemekle yükümlü olduğu bir vergi türüdür. Vergi bedeli, meskenlerde su faturasına yansıtılır. İş yerleri sahiplerininse her yıl iki taksit şeklinde belediyeye ödeme yapması gerekir. Kanunda belirtilen bazı kurumlar bu vergiden muaf tutulur.

Çevre ve Temizlik Vergisinin Kapsamı Nedir? Verginin Mükellefi Kimlerdir?

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda esasları belirlenen çevre ve temizlik vergisi; konut, iş yeri ve diğer binaları kullananları ilgilendiren bir vergidir. Vergi miktarı, binaların su tüketim masrafları esas alınarak belirlenir. Vergiler apartman, site, toplu konut gibi meskenlerde hane başına alınır, her daire sakini kendi vergisini ödemekle sorumludur. 2003 yılında güncelenen kanunda binaların türüne göre 7 farklı vergi gruplandırması yapılmıştır. Konut sahiplerinin vergisi, su faturasına yansıtılır. Belediyenin çevre ve şehircilik hizmetlerinden yararlanmakla birlikte su ihtiyacını belediyenin tahsis ettiği su şebekesinden karşılamayan mükellefler farklı bir vergi tarifesine tabidir. İş yeri ve dükkan sahipleri vergilerini her yıl 2 taksit olarak belediyeye öder. İlk taksit Mart, Nisan veya Mayıs ayında ikinci taksit ise Kasım ayında ödenir.

Çevre ve temizlik vergisinin 2017 fiyatlandırmasına göre büyükşehirlerde, konutlarda yaşayanlar kullandıkları her 1 metreküp su için 28 kuruş, diğer şehirlerde yaşayanlar 21 kuruş öder. Büyükşehir belediyelerinde çöp vergisi diğer belediyelere göre %25 daha fazladır.

Çöp Vergisinden Kimler Muaftır?

İlgili kanunda bazı kurumlara ait binalar vergiden muaf tutulmuştur. İl Özel İdaresi, genel ve katma bütçeli idareler, darülaceze ve benzeri yardım kuruluşları, üniversiteler, Kızılay Genel Merkezi ile tüm şubeleri, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, ibadethaneler, elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılan binalar, elçilerin ikametine tahsis edilmiş konutlar, uluslararası kuruluşlara ait temsilciliklerin kullandığı binalar, belediye ve köylerin kurduğu birliklere ait binalar çevre ve temizlik vergisinden muaftır. Ayrıca kullanılmayan konut ve iş yerlerinin de muafiyeti mümkündür. Muafiyetin başlatılması için belediyeye binanın boş olduğuna dair bir dilekçe iletmek gerekir. Bakanlar Kurulu, bina gruplarının tarifesini değiştirme, vergiyi dörtte birine kadar indirme ve vergi bedelinin yarısına kadar arttırma yetkisine sahiptir.

Ev ya da iş yeri sahipleri, taşınmazlarını kiraya verdiklerinde vergi mükellefi kiracıdır, ödenmemiş vergiler hususunda gayrimenkul sahibi değil; o gayrimenkulü kullanan kişi sorumludur.

Geciktirilen vergilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca gecikme zammı tahsil edilir.

Etiketler: , , , , , ,

Milliyet Emlak
Takip Et

Milliyet Emlak

Milliyet Emlak Dergi; sektörel haberlerden dekorasyon haberlerine, galerilerden magazin haberlerine kadar pek çok içeriği bir arada bulabileceğiniz bütünleyici bir platformdur.
Milliyet Emlak
Takip Et
BENZER YAZILAR