Askeri Yasak Bölgesi Nedir?

askeri yasak bölgesi nedir

Askeri bölgeler ülke savunması açısından hayati öneme sahip alanlardır. Bu alanların güvenlik ve gizliliğini sağlamaya ilişkin yöntem ve esaslar kanunlar ile düzenlenmiştir. Askeri yasak bölgesi Genelkurmay Başkanlığı’nın lüzum görmesi halinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulabilir ya da kaldırılabilir. Askeri yasak bölgeler 1. ve 2. derece olmak üzere temel 2 statüye sahiptir. Birbiri ile ilişkili ve yakın askeri tesisler tek bir askeri yasak bölge ilan edilebileceği gibi, birleştirilmiş alanlarda ayrıma da gidilebilir.

Askeri Yasak Bölge Kanunu

Askeri bölgelerin kurulması, kaldırılması ve genişletilmesi 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Yasak bölgelerin kesin sınırı, Bakanlar Kurulu kararına ek olarak sunulan ölçekli haritalar ve koordinat listeleri üzerinden belirlenir.

Askeri yasak bölgeler kara birinci derece, kara ikinci derece, deniz birinci derece, deniz ikinci derece, hava birinci derece ve hava ikinci derece olmak üzere altı statüye sahiptir. Kanunda her bir yasak bölge statüsü için uygulanacak hükümler detaylarıyla belirtilmiştir.

Askeri Yasak Bölge Şerhi

Taşınmazların üzerindeki askeri yasak bölge şerhi ile taşınmaza ilişkin maliklerin bazı tasarrufları sınırlandırılmıştır. Yabancı uyruklu kişilerin bu bölgelerde taşınmaz edinmesi kanunen yasaktır. Birinci derece askeri yasak bölge şerhinin bulunması halinde taşınmaz satılamaz, kiralanamaz, devir edilemez veya ipotek olarak gösterilemez.

İkinci derece askeri yasak bölgeleri ve güvenlik bölgelerinde taşınmazın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında satışı, kiralanması, devri ya da ipotek olarak gösterilmesinde ise sakınca yoktur.


Etiketler: , , , , ,

Milliyet Emlak
Takip Et
Latest posts by Milliyet Emlak (see all)