Arazi Nedir?

arazi nedir

En geniş anlamıyla arazi, herhangi bir yeryüzü veya toprak parçasıdır. Üzerindeki dağları, taşları, ovaları, dereleri, gölleri, çayır ve çimenleri de kapsayabileceği gibi herhangi bir düzlüğün bu sayılanlar ile sınırlandığı alanlara da verilen isimdir. Genellikle üzerlerinde yerleşim, insan yaşamı veya ekim dışında başka insan faaliyetleri bulunmaz, boş toprak parçalarıdır.

Arsa ile arazi arasındaki farklar

Araziler üzerinde taşınmaz inşa edimine, imar çalışmalarına, yerleşimlere devlet ve belediyelerce izin verilmez. Arazinin imara açılması söz konusu olsa da imara açılan o toprak parçası arazi olmaktan çıkıp arsaya döner. Emlak literatüründe en çok karıştırılan iki kavram da zaten arsa ve arazi kavramlarıdır. Bu karışıklığı yaşamamak için de Emlak Vergisi Kanunu’nun 12. maddesine bakılabilir. Kanuna göre her arsa bir arazi niteliği taşıyorken her arazi bir arsa değildir. Ancak belediyelerin imar müdürlüklerinin alacakları kararlar ile araziler imara açılabilir ve arsaya dönüştürülebilir.

Arazi toplulaştırması nedir?

Genellikle verim elde edilemeyen, özellikle ekim için kullanıma çok uygun olmayan ve birden fazla çiftçi veya şahsa ait olan arazi parçalarının toplulaştırılıp, verimli hale gelecek şekilde, muntazam ölçümlerle bir araya getirilmesi ve düzenlenmesi uygulaması arazi toplulaştırması olarak adlandırılır. Gelişmiş ülkelerde uygulanması sıkça görülür. Asıl amaç en küçük arazi parçasından dahi en üst düzeyde verim elde edebilmektir. Alanında uzman kişilerce yapılan bir uygulamadır.

Arazi sorgulama

Arazi sorgulamaları ilgili tapu müdürlüklerinden ve parselsorgu.tkgm.gov.tr üzerinden yapılabilmektedir.


Etiketler: , , , , ,

Milliyet Emlak
Takip Et
Latest posts by Milliyet Emlak (see all)