Apartman Ve Sitelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği

iş sağlığı ve güvenliği

Bildiğiniz üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun az tehlikeli iş yerleri olarak görülen apartmanlar ile ilgili kısmı ilk başta 01.07.2016 tarihine ertelenmişti ve geçtiğimiz yaz uygulamaya konulması bekleniyordu. Aslında işin önemini bildiğim için yasanın tekrar ertelenebileceğine ihtimal vermediğim için kolları sıvadım ve tek tek apartman ve siteleri dolaşarak yöneticileri ile görüşmeler yapmaya başladım. Önce bir anket hazırladım ve yöneticilerin yeni kanun maddeleri için ne kadar hazır olduklarını araştırmak için yollara düştüm. Yaklaşık 2 ay süren çalışmada yüzün üzerinde yöneticiye ulaştım ve makalem Nişantaşı Üniversitesi’nin hakemli dergisinde Ocak 2017 de yayınlandı. Bu çalışmanın sonuçlarını aşağıda sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayım.

“Apartman ve site yöneticiliğinin profesyonel firmalar tarafından yapılmaya başlanması ülkemizde yeni bir durumdur ve henüz gelişimi tamamlanmamıştır. Dolayısıyla hem devlet açısından hem de apartman ve site sakinleri için yeni bir kavramdır. Anket çalışmasının yapıldığı bölgelerde yeni yapılan sitelerin birçoğunda profesyonel yönetim firmaları bulunurken eski sitelerde ve apartmanlarda ise, kendi içlerinden seçilen bir apartman sakini tarafından yönetim hizmetleri yerine getirilmektedir. Yapılan çalışmada profesyonel yönetim firmaları gündemi ve yeni çıkan yönetmelikleri daha yakından takip ederek gerekli uygulamaları ve düzenlemeleri yerine getirmeye özen gösterirken bireysel olarak yapılan apartman ve site yönetimlerinin gündemden ve güncel bilgilerden daha uzak kaldıkları gözlemlenmiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere anket çalışmasının yapıldığı 106 yöneticiden %66’sı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun apartman işyerleri ile ilgili kısmının 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girdiğini bilmemektedir. Ve yine çalışmada görülmüştür ki %84,9’u apartman yöneticilerinin yükümlülükleri hakkında devlet tarafından bir bilgilendirme yapılmadığı ifade edilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi arasında imzalanan protokol sonrasında çalışan sayısı 10’dan az olan az tehlikeli iş yerleri için işveren ve işveren vekilinin katılabileceği bir sertifika programı açılmış olmasına karşın, apartmanlarda yöneticilik hizmeti gönüllü olarak yapılan ve sırayla diğer daire sakinlerine devredilen bir süreçtir. Böyle bir yapıda bir kişi için ücret ödenerek sertifika alınsa dahi her yönetici değişiminde bu işlemi uygulamak mümkün değildir. Ayrıca çalışmada da görüldüğü üzere apartman ve sitelerde yönetim hizmeti veren kişilerin çoğu henüz Kanun’un apartmanlarla ilgili kısımlarının ne zaman yürürlüğe gireceği hakkında bilgi sahibi değildirler ve yasal sorumluluklarını bilmemektedirler.

Bu nedenle apartman ve site yönetimleri için kamu tarafından bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmeli, gerekiyorsa kamu spotları düzenlenmelidir. Çünkü televizyonlarda ve billboardlarda verilen reklamlarda az tehlikeli iş yerleri için İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının geçerli olduğu vurgulanırken birçok apartman ve site yönetimleri en az bir çalışan var ise apartmanların da az tehlikeli iş yeri sınıfına girdiğini ne yazık ki bilmemektedirler. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları sadece çalışanlar için değil aynı çatı altında yaşayan ve çalışan herkesin sağlığını ve güvenliğini korumak için bir zorunluluktur. Dolayısıyla apartman ve site yönetimleri bu konuda bilgilendirilerek daha fazla hassasiyet göstermeleri, aidatları düşük tutmak amacıyla hem çalışanların hem de ikamet edenlerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmaktan sakınmaları sağlanmalıdır”.

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayınız. (Sayfa 67-88 arasında).

Etiketler: , , , , , ,

Aylin İlgen

Aylin İlgen

Gayrimenkul sektöründeki tecrübelerini veakademik çalışmalarını sizlerle paylaşmaktan keyif alan Aylin İlgen sizler için yazıyor.
Aylin İlgen
BENZER YAZILAR