10 Maddede İmar Affı Kanunu

10 Maddede İmar Affı Kanunu

İmar affı kanunu nedir?: İmar affı, 2981 Sayılı imar yasası, imar ve gecekondu yasalarına uymayan şekilde inşa edilmiş ya da inşa aşamasında olan bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenleyen ve hak sahiplerinin mülkiyet sorunlarını çözen ve "İmar affı" olarak bilinen kanundur.

İmar affı kanunu kaldırıldı mı?: İmar affı kanunu, 2012 yılında kentsel dönüşüm projelerini desteklemek amacıyla çıkarılan 6306 sayılı  "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi" kanununla birlikte yürürlükten kaldırıldı.

İmar affı kanunu süresi 2018 yılına kadar uzatıldı: Çıkan kanunlar nedeniyle 31 Mayıs 2015 tarihinde yürürlükten kalkması beklenen imar affı kanunu süresi, verilen sürede işlemlerini tamamlayamayan ve tapu sahibi olamayan vatandaşların talepleri doğrultusunda üç yıl daha uzatıldı. Yeni düzenleme ile birlikte imar affı kanunu 31 Mayıs 2018 yılına kadar geçerliliğini koruyacak.

İmar affı kanunundan kimler yararlanabilir?: Tamamı ya da bir kısmı kaçak yapılar, izne tabi olmayan tüm gayrimenkuller imar affı kapsamına girmektedir. Uygulamada farklılıklar ortaya çıkabildiği için kanundan yararlanabilecekler veya yararlanamayacaklar detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Konuma göre imar affından yararlanabilecek yapılar: Belediye ve mücavir alan sınırlarında bulunan yapılar, 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı kanun ile eklenen Ek 8 ile 8'inci maddeler gereğince çıkartılan yönetmeliğin 103. maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar, B bendi ile belirlenmiş olanların dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar, olarak belirlenmiştir.

Anlaşma talebinde bulunmuş yapılar da imar affı kanununda yararlanabilecektir: Daha önce imar affı yasasının 16 bendine göre hakkında anlaşmaya varılmış yapılar kanundan 31 Mayıs 2018 tarihine kadar yararlanabilir.

İmar affı kanunundan bütün yapılar yararlanamayacak: İmar planında başka amaçlarla ayrılmış, sınai kuruluşların tehlikeli madde depoları için ayrılmış yerlerde bu depolar dışındaki ruhsatsız yapılar kanundan yararlanamayacak yapılar arasındadır. 

Askeri bölgelerde imar affı yok: 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile yapı yasağı olan veya Milli Savunma Bakanlığı'nca kullanılan askeri bölgeler ile havacılık kanunuyla belirlenmiş yasaklı bölgelerde yer alan ruhsatsız yapılar kanundan yararlanamayacak.

Çanakkale Boğazı'nda imar affı tarihi: Çanakkale Boğazı'nda 1983 yılından sonra yapılan yapılar kanundan yararlanabilecek yapılar arasında değildir. 

Kamusal alanlar koruma altında: Kara yolları kamulaştırma alanlarına on metre yakın mesafede konut dışı yapı yapanlar,İçme ve kullanma suyu temini için kullanılabilecek bölgelerde yer alan yapılar, Turizm alanlarına yapılan ruhsatsız yapılar imar affında yararlanamayacak yapılar arasında yer alıyor. 

Her zaman hayalini kurduğunuz yuvanın sahibi olmak için www.milliyetemlak.com'da bulunan binlerce ev arasında araştırma yapmaya hemen başlayabilirsiniz. 


Etiketler: , , , ,

Milliyet Emlak
Takip Et

Milliyet Emlak

Milliyet Emlak Dergi; sektörel haberlerden dekorasyon haberlerine, galerilerden magazin haberlerine kadar pek çok içeriği bir arada bulabileceğiniz bütünleyici bir platformdur.
Milliyet Emlak
Takip Et
BENZER YAZILAR