T.T KAPTAN EMLAK TEKNİK GAYRİMENKUL İNŞAAT.SAN.TİC.LTD.ŞTİMersin / YenişehirKAPTAN EMLAK


MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR! Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Satışı yapılması düşünülerek ekspertizliğinide yaptığımız gayrimenkullerinizi firmamızla süreli anlaşma yaparak satışını arz ettiğiniz yatırımlarınıza sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.Kalitede, hizmette, müşterilerimize sunduğumuz yatırım seçeneklerinde en iyi olmak ve bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterdiğimiz gayrimenkul sektöründeDürüst, Kaliteli, Çağdaş yaklaşımlarımızla gayrimenkul sektöründe lider olmak TEMEL İLKEMİZDİR. VAZGEÇİLMEZ HEDEFİMİZ EN İYİ OLMAKTIR! SERMAYEMİZ İNSAN KAYNAĞIMIZDIR! Hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak, işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak,KAPTAN EMLAK ’ ın devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaşatmak görevimizdir. Kimlere Hizmet Veriyoruz? Kaptan Emlak LTD. ŞTİ. yerli ve yabancı bankalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, finansal kiralama, sigorta şirketleri, kamu kuruluşları, denetim şirketleri, belediyeler, aracı kurumlar, vakıflar, holdingler ve diğer tüm kamu ve özel kurum / kuruluşlar ve şahıslara yönelik hizmet sunmaktadır. HİZMETLERİMİZ; • GAYRİMENKUL DEĞERLENDİRME • GAYRİMENKUL GELİŞTİRME PROJELERİNE DANIŞMANLIK • ETKİN VE VERİMLİ KULLANIM ANALİZİ • PAZAR ARAŞTIRMASI • GAYRİMENKULE İLİŞKİN HUKUKİ VE MALİ DANIŞMANLIK • YATIRIM PROJELERİNİN FİZİBİLİTE ANALİZİ • PROJE DANIŞMANLIĞI • ŞEHİRCİLİK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ DANIŞMANLIĞI • BAZ DEĞER ANALİZLERİ • KİRA BEDELİ TESPİTİ EKSPERTİZLİĞİNİ YAPTIĞIMIZ GAYRİMENKUL VE HAKLAR; 1 – Mesken ( Daire, villa, müstakil ev, bina bağ evi vb. ) 2 – İşyeri ( Büro, ofis, dükkân, mağaza vb. ) 3 – Sanayi ve Üretim Alanları ( Atölye, imalathane, fabrika vb. ) 4 – Yönetim ve Ticaret Merkezleri ( Plaza ve İş Merkezleri, Alışveriş ve Ticaret Merkezleri, Marketler vb. ) 5 – Sosyal Aktivite Alanları ( Tiyatro, sinema, spor ve eğlence merkezleri vb. ) 6 – Turizm Tesis Alanları ( Otel, motel, apart otel, tatil köyü, pansiyon vb ) 7 – Akaryakıt İstasyonları – Depolama Alanları 8 – Özel Projele Amacımız:Değerlendirme uzmanlığının gerektirdiği sorumluluk ve ilkelere bağlı kalarak ülkemizin her bölgesinde kaliteli ve hızlı hizmet sunmak. Hizmet Şekli:Talebe konu gayrimenkulün değerlendirmesi yapılırken, temel değerlendirme yöntemleri olan maliyet yaklaşımı, gelir kapitilizasyonu yaklaşımı ve emsal değer yaklaşımından hareketle iş için uygun görülen yöntemler seçilerek piyasa değerine ulaşılmaktadır. Bir gayrimenkulün değerinin belirlenmesinde öncelikle zemin ve teknik belgelerine göre konumu incelenmekte, Tapu Sicil Müdürlükleri ile Belediyelerde ve varsa diğer kamu kurumlarında bulunan hukuki belgeler elde edilerek analiz edilmekte, gelecek ve hali hazır piyasa araştırması yapılmakta ve uygun değerleme yöntemi belirlenerek gayrimenkulün değeri belirlenmektedir. Değerlendirme raporları Mersin İl sınırları içinde 1 - iş günü içinde teslim edilmektedir. Büyük ölçekli taşınmalar özel projeler ve danışmanlık uygulamalarında teslim süresi ise karşılıklı belirlenmektedir. Değerlendirme raporları;ülkemizdeki gayrimenkul piyasasının hareketliliği göz önünde bulundurularak maksimum % 10 esneklik payı ile hazırlanmaktadır. Gayrimenkul değerlendirme hizmeti verilen kurum ve kişilere ait her türlü belge ve bilgi T.C. Başbakanlık Sermaye Kurulunun Seri: VIII No: 35 sayılı tebliği uyarınca gizlilik prensibi gereği ‘ticari sır’ olarak korunmaktadır. FARKIMIZ; 1 - Etik değerlere bağlılık ve saygınlık, 2 - Kurumsallık ve kalıcılık, 3 – Bağımsızlık ve tarafsızlık, 4 - Deneyim, 5 - Dürüstlük, 6 - Sır tutma, 7 - Çözüm, 8 - Temel faaliyet konularına bağlılık, 9 - Müşteri istek ve kuralları çerçevesinde hizmet, 10 - Şirket çalışan ve müşavirlerinin seçiminde titizlik, hizmetin gerektirdiği kişilerle çalışmak, Vazgeçilmez hizmet anlayışımızdır. EKSPERTİZ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ – KAPSAM- DEYİMLER Amaç:Bu yönetmelik eksperlerin görev, yetki ve sorumluluklarını, ekspertiz taleplerin nasıl yapılacağını, ekspertiz talep eden kişi ve kurumların gayrimenkul üzerinde ayni hak tesis edeceği, satın alacağı, kiralayacağı, gayrimenkullerin kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde durumların resmi kurum ve kuruluşlar bünyesinde incelenmesini ve imzalama şeklini kapsamaktadır. Kapsam:Bu yönetmelik ekspertiz talepleri, gayrimenkul alım satım kiralama, gayrimenkul tapu kayıt araştırması ve ayni haklar (ipotek vb.) hizmetlerini kapsar. DEYİM: Eksper:Gayrimenkul değerleme işlemini yapan teknik eleman. Ekspertiz İşlemi: Menkul ve gayrimenkul her türlü emtianın niteliklerini ya da alım satım değerini günün rayicine göre mahallinde inceleyerek değer tespitini ve konu ile ilgili görüşlerini bildirmeyi, Ekspertiz Raporu: Ekspertiz işlemi sonucunda düzenlenen rapor. Durum Tespit Raporu:Bir menkul ya da gayrimenkul malın değer tespiti yapılmaksızın hazırlanan rapor. Görüş Raporu: Ekspertiz Raporu düzenlenmeyen menkul ya da gayrimenkullerin değer tespiti yapılamaksızın hazırlanan raporu ifade eder. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR Talepler doğrultusunda, kredi işlemleri için teminat alınacak menkul veya gayrimenkullerin mevzuata uygun olarak ekspertiz raporu düzenlemek. Satışa sunulan gayrimenkullerin günün rayicine göre değer tespiti yapmak. Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değerini tespit etmek. Daha önce ekspertiz raporu tanzim edilen gayrimenkullerin üzerinde bir yıl geçmesini müteakip mukayeseli ekspertiz raporu düzenlemek. Tahsili gecikmiş alacaklara intikal etmiş firmalarla ilgili icra yoluyla satışına geçilecek menkul veya gayrimenkulün satış öncesi değerini tespit etmek. Gayrimenkulün tapu kayıtları, kadastro ve imar durumları ve diğer kanuni mükellefiyetlerini incelemek. Problemli gayrimenkuller için durum tespit raporu ya da görüş raporu düzenlemek. Ekspertiz işleri ile ilgili olarak, düzenlenen tüm belgelerin arşivlenmesi ve düzenlenmesini sağlama UYGULAMA Ekspertiz talebi halinde, gerekli belgeler incelenir ve yeterli olup olmadıkları değerlendirilir. Belgelerin tamamlanması sağlanır. Ekspertiz yapılacak menkul ve gayrimenkuller mahallinde incelenir. Her bölümü gezilir. Çevresinde detaylı araştırma yapılır. Emsal gayrimenkuller bulunur. Taşınmazın tapu kayıt incelemesi, imar durumu ve ruhsatları incelenir ve rapora belirtilir. Hisseli gayrimenkullerin hisse miktarı ve hissedarların isimleri raporda belirtilir. Eksperlerin görev dağılımlarını koordine etmek, yazışmaları hazırlamak, kontrol etmek ve arşiv düzenini oluşturmakla görevlendirmek üzere eksperler arasında kıdem ve liyakat gözetilerek yönetmen atanır. ERAY KAPTAN
Telefon : 0 324 3416900
0 532 5001503
0 553 5533553
0 535 4431627
Web : www.kaptanemlak.net
Adres : AFETEVLER 94.SOK. NO:180 Yenişehir/MERSİN (MERSİN CİMNASTİK SALONU KARŞISI)
Ofis No : 1886
Tüm İlanlar »

FİRMA SORUMLUSU ve TEMSİLCİLERİ

ERAY KAPTANMersin Yenişehir Batıkent
348 Aktif ilan Mesaj Gönder
İş: 0 324 3416900
0 532 5001503
Cep: 0 553 5533553
0 535 4431627
e-posta : eraykaptantetra@gmail.com

FİRMA SAHİBİ ERAY KAPTANMersin Yenişehir Batıkent
30 Aktif ilan Mesaj Gönder
İş: 0 324 3416900
0 324 3599655
Cep: 0 553 5533553
e-posta : eray@kaptanemlak.com

ARSA MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ DOĞAN KAPTANMersin Yenişehir Batıkent
2 Aktif ilan Mesaj Gönder
İş: 0 324 3416900
0 324 3599655
e-posta : dogan@kaptanemlak.com

kaptan kaptanMersin Yenişehir Batıkent
53 Aktif ilan Mesaj Gönder
İş: 0 324 3416900
0 324 3416900
Cep: 0 532 5001503
e-posta : mtemsilci@kaptanemlak.com.tr
/

Şokkkkkkkkkkk fiyata site içerisinde havuzlu deniz manzaralı daire kod6740kd

23-10-143 + 1 / 165M2155.000TL

kaptan emlaktan bozönde satılık arsa kod:6147

23-10-1428238M21.412.000TL

^^KAPTAN EMLAKTAN SÜPER LÜX 3+1 SATILIK DAİRE KOD: 7014HE

23-10-143 + 1 / 200M2175.000TL

^^KAPTAN EMLAKTAN SIFIR LÜX 4+1 SATILIK DAİRE ^^ KOD:7013HE

23-10-144 + 1 / 210M2180.000TL

YENŞEHİR MİGROSCİVARINDA FULL YAPILI LÜKS SATLIK DAİREKOD:7059ZT

23-10-144 + 1 / 250M2480.000TL

MEZİTLİ AKDENİZDE İÇİ FULL YAPILI EŞYALI SATLIK DAİRE KOD:7056ZT

23-10-143 + 1 / 170M2130.000TL

Kaptandan şokkkkkkkkkkkkk fiyata 3+1 daire kod4408km

23-10-143 + 1 / 170M2135.000TL

Kaptandan şokkkkk fiyata lüks daire kod5825km

23-10-144 + 1 / 205M2210.000TL

Kaptandan satılık sıfır dükkan kod6811kb

23-10-141 + 1 / 105M2200.000TL

Kaptandan satılık lüks sıfır daire kod6233ki

23-10-143 + 1 / 137M2140.000TL
Seçtiklerimi KarşılaştırArkadaşına Gönder