detaylı ara Ücretsiz İlan Ver!

Ben emlak müşaviri olabilir miyim?

Her gün onlarca telefon alıyoruz 'Ne oldu bu emlak Müşavirliği Yasası?' diye


7 Mayıs 2007

Ben emlak müşaviri olabilir miyim?

Yine telefonlar susmuyor 'Ben şu okul mezunuyum, şu kadar yıldır emlakçıyım veya emlakçılığa yeni başlayacağım.' Hep aynı soru: 'Ben Emlak Müşaviri olabilir miyim?' Yüzlerce defa anlattık, kurslarda konuştuk, eğitim seminerleri verdik, kanun teklifini yayınladık, çoğaltıp dağıttık ama hala kafalar karışık ne olduğunu, ne olacağını bilmiyorlar.

 

Şimdi burada kanun metnini yazmaya gerek yok ama birkaç noktaya değinmekte fayda var. Bir kere özetle kanun çıktığı günden itibaren 4 yıllık üniversite veya üniversitelerin 2 yıllık Emlak veya Tapu Kadastro Bölümü mezunu olmayanlar Emlak Müşaviri olamayacaklar. Kanunun çıktığı tarihten önceki bir tarihte meslek odasında kayıtlı, odasından eğitim sertifikasını almış, emlakçılık yaptığını kestiği faturalarla belgeleyenler müktesep hak olarak Emlak Müşavirliği Sınavı'na girmeye hak kazanacaklar. Bu maddeler ve geçici kazanılmış haklar belki kanun çıkıncaya kadar muhtelif değişikliklere uğrayabilir ama şu an ki metni böyle.

 

İşin başka boyutlarını ise 'Bu kanun ne zaman çıkacak, çıksa bile amaca uygun olacak mı, yeterli mi, şu an ki meslek mensuplarına hitap edecek mi?' soruları oluşturuyor. Kaş yapalım derken göz çıkartmayalım! Tozlu raflarda kalmaya mahkum olmasın! Hatta mortgage yasası gibi ben çıkarttım ama 'Saldım Çayıra, Mevla'm Kayıra' olmasın! Bir de ticaret odalarında Emlak Müşavirleri Meslek Komiteleri var. 'Emlak müşavirliği zaten uygulanıyormuş kanuna ne lüzum var mı?' demek gerekiyor?

 

Emlak müşavirliği - Emlak komisyonculuğu

Emlakçılık mesleğinde bunlar tartışılıyor: 'Biz Ticaret Odası üyesiyiz Emlak Müşaviriyiz, siz Esnaf Odası üyesisiniz Emlak Komisyoncususunuz.' Acaba cidden Müşavirlik Kanunu çıktı da bizim mi haberimiz yok? Kim kime müşavirlik yetkisi ve sıfatı vermiş? Eğer ticaret odaları meclisleri kanun nezdinde verilmesi gereken  sıfatı verme konusunda yetkiliyse o zaman TBMM'ye ne gerek var? Niye biz hala Emlak Müşavirliği Kanunu'nu bekliyoruz? Hatta doktorluk, mühendislik, mali müşavirlik, avukatlık diplomasını da bunlar versin. Üstelik bu müşavirlerin federasyonu bile var! Kimse kimseyi kandırmasın, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında emlak komisyonculuğundan başka meslek tanımı yok. Öyle kimse müşavir falan da değil. Şimdi eğer hukuktan ve kanunlardan bahsedecek olursak emlakçılık mesleğinin iki tane kanuni tanımı ve düzenlemesi var: Birincisi eski 507, yeni 5362 sayılı meslek kanununa göre kurulmuş Emlak Komisyoncuları Meslek Odaları, ikincisi TS 11816 Emlak Komisyonculuğu Zorunlu Meslek Standartları Tebliği. Bu kanuni hükümlere göre mevcut yasalarımızda Emlak Komisyonculuğu ve Zorunlu Standart Tebliği'nden başka hukuki tanım ve düzenleme yok.

 

Eğitim ve sertifika

Bir de çok önemli eğitim ve sertifika meselesi var. Zorunlu Standart Tebliği?nde emlak komisyoncusunun ilgili meslek odasından (emlak meslek odaları, ticaret odaları, sanayi ve ticaret odaları) eğitim ve sertifika alınması yönündeki maddesini Danıştay iptal etmiştir. Gerek bu iptalden önce, gerekse sonra bazı özel eğitim kurumları kendilerine bir hak doğmuş gibi emlakçılık kursu düzenlemeye başlamışlar, hatta daha da ileri giderek "emlakçılar oalarından ve ticaret odalarından alınan belgelerin bir hükmü yok" deme cüretiyle reklâm yapmaktadırlar. Halk Eğitim Merkezleri kurs düzenlemekte ve sertifika vermektedir. Şimdi Halk Eğitimlerin kuruluş amacı, yetkileri ve nasıl, ne şekilde eğitim ve belge verecekleri açıktır. Özel eğitim kurumlarının da bellidir. Bunlar kurs açabilir, eğitim verebilir fakat 'Mesleki Temsil' yönünde ustalık, uzmanlık vb. belge veya sertifika veremezler. Her ne kadar Zorunlu Standart Tebliği'ndeki eğitim maddesi iptal edilmiş olsa da 'Çıraklık ve Mesleki Yaygın Eğitim Kanuna tabi olmayan meslek gruplarında ustalık, kalfalık uzmanlık ve mesleki temsil yönündeki sertifikaları ilgili meslek odaları verir' hükmü mevcuttur. Bunları görmezden gelerek sadece para ve paye peşinde olan kişi ve özel kurumlara itibar edilmemesi yönünde meslektaşlarımızı uyarmak da görevimizdir. Mevcut kanunlarda bu belgeleri ancak Meslek Odalarının (Emlakçılar Odaları, Ticaret Odaları. Sanayi ve Ticaret Odaları) düzenlediği kurslardan alabilirsiniz.

 

Çözüm

Elbette en önemli çözüm bir an önce Türkiye şartlarına ve mevcut sosyal yapıya uygun bir şekilde Emlak Komisyonculuğu - Emlak Müşavirliği kanunlarının çıkması ve emlakçılığın dünya ülkelerinde olduğu gibi saygın bir meslek haline gelmesidir. Her yıl Türkiye bütçesi kadar bir meblağın el değiştirdiği bu sektör eğitimsiz, bilgisiz, kötü niyetli, devamlı tüketiciyi mağdur eden ayakçılara bırakılmayacak kadar önemli ve ciddi bir meslek gurubudur. Şu tarihlerde erken seçim kararı alınmış olması, akabinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri derken, Emlak Müşavirliği Kanunu'nun bu yıl çıkması zor görünüyor. Eğer kanun çıkmayacaksa şu anda elimizde en önemli silahımız olan Zorunlu Standart Tebliği'nin tam anlamıyla uygulanması, acil olarak denetimlerin yapılması, yaptırımların uygulaması gerekmektedir. Denetim ve yaptırımı Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan bu uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi elzemdir.

 

Bakanlık yetkilileri yeterli elemanların olmadığından denetimlerin yapılmadığını söylemektedirler. O zaman dünya ülkelerinde olduğu gibi ya bağımsız denetçilerin ya da ilgili meslek odalarının oluşturacağı denetim ekiplerin görevlendirilerek bu keşmekeşliğe bir an önce son verilmesi gerekmektedir. Unutmamak gerekir, şu anda bu denetimleri yapamıyorsak, yarın kanun çıkınca da yeterli denetim ve yaptırımı sağlamalıyız. Bu kanun da Zorunlu Standart Tebliği gibi tozlu raflarda kalmaya mahküm olur.